Stichting Istia

• is een jonge antroposofische kinderopvangorganisatie en nauw verbonden met Stichting Pallas
• verzorgt kinderopvang voor 7 Pallas-scholen, waaronder voor de Vrije School Helianthus
• is gehuisvest in het prachtige, voormalige Broederhuis van de BMV Molenberg
• meer informatie: www.stichting-istia.nl

Kinderopvang

‘t Rozenpoortje laat zich in haar pedagogische opvattingen inspireren door de antroposofie. In een veilige en liefdevolle omgeving kunnen de kinderen zich al spelend ontwikkelen en leren goed met elkaar en volwassenen om te gaan. Spelen is doen en leren, verwerken en scheppen, bewegen en contact maken.

Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij:

  • Respect voor de eigenheid van het kind
  • Een warme, veilige en huiselijke omgeving die de zintuigontwikkeling ondersteunt
  • Een vast dagritme. De rust en herhaling draagt bij aan de ontwikkeling van een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen
  • Gebruik van spel en zang ter ondersteuning van de taalontwikkeling
  • Duurzame en natuurlijke materialen

Openingstijden
’t Rozenpoortje is dagelijks geopend voor 0-4 jarigen van 7.30 – 18.00 uur.

Aanmelding
Voor aanmeldingen en intakegesprekken kunt u contact opnemen met Ingrid Smeets, pedagogisch medewerker en coördinator van De Rozenpoort. U ontvangt dan een informatieboekje en inschrijfformulier.

Telefoon: 06-30946741
Email: i.smeets@heerlen.istiakinderopvang.nl

Buitenschoolse opvang

De Rozenpoort laat zich in haar pedagogische opvattingen inspireren door de antroposofie. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige ontwikkeling op het gebied van denken, voelen en willen (hoofd, hart en handen).

Belangrijke uitgangspunten zijn hierbij:

  • Respect voor de eigenheid van het kind
  • Een warme, veilige en huiselijke omgeving
  • Structuur en ritme in het verloop van de middag
  • Het ritme van de seizoenen en de jaarfeesten
  • Duurzame en natuurlijke materialen

Openingstijden
De Rozenpoort is iedere middag geopend van 13.15 – 18.00 uur
De Rozenpoort biedt iedere ochtend voorschoolse opvang aan van 7.30 – 8.30 uur

Aanmelding
Voor meer informatie en inschrijfformulieren kunt u contact opnemen met Ingrid Smeets, pedagogisch medewerker en coördinator van De Rozenpoort:

Telefoon: 06-30946741
Email: i.smeets@heerlen.istiakinderopvang.nl