Kleuters

Spelend leren

Het jonge kind ontdekt al spelenderwijs de wereld om zich heen. In de kleutergroepen krijgt het volop de gelegenheid om door nabootsing en fantasie zijn spel te ontwikkelen. Dit spel is de basis voor een gezonde taal- en denkontwikkeling. Daarnaast stimuleert het ook de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind.

Ritme en herhaling

Een gezonde kleuter wil de dingen altijd opnieuw beleven: nog eens dat sprookje horen, nog eens dat liedje zingen, nog eens dat dansje doen. Zij geven een houvast aan het kind en versterken het gevoel van veiligheid en geborgenheid en dat vinden we van groot belang voor een goede ontwikkeling. De kleuterklas heeft een vaststaand dagritme, een terugkerend weekritme en een duidelijk jaarritme.

De leerkracht

De leerkracht zorgt voor een rijke, uitdagende en veilige omgeving. Het kind wordt uitgedaagd om met eenvoudige, natuurlijke materialen zelf te experimenteren, te ontdekken, te leren. In het ochtendspel krijgen de kinderen een gevarieerd en fantasievol lesstofaanbod. De leidster gebruikt een rijke taal waarbij op een vanzelfsprekende manier woorden en zegswijzen gebruikt worden waarmee de kinderen hun woordenschat kunnen uitbreiden.

De groep

De kleuterklassen bestaan uit gemengde leeftijdsgroepen: 4, 5 en 6 jarigen. De omgang met elkaar, het samen spelen en van elkaar kunnen leren geeft volop gelegenheid aandacht aan de sociale ontwikkeling te geven. De kinderen blijven hun gehele kleutertijd bij dezelfde leerkracht.

Overgang naar de lagere school

Met zes á zeven jaar gaan de kinderen naar de eerste klas van de lagere school. Het schoolrijpheidsonderzoek laat zien of het kind zich voldoende ontwikkeld heeft om naar de eerste klas te gaan. De overgang naar de eerste klas is een belangrijke stap en wordt uitgebreid met de kinderen gevierd. Het markeert de overgang van het ‘spelend’ leren van de kleuter naar het meer ‘schoolse’ leren van het schoolkind.