Ouders

De ouders worden actief betrokken bij schoolactiviteiten, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van jaarfeesten, als mede-organisator van de jaarlijkse bazaar en bij het poetsen van de klassen. De vrije school is een school van leerkrachten, leerlingen én ouders samen.

Ouders en leerkrachten

Wij vinden het van groot belang dat er een goede relatie is tussen school en thuis. Samen vormen wij de basis voor een goede ontwikkeling van het kind.

  • Op de ouderavonden schetst de leerkracht een beeld van de ontwikkelingen in de klas en belicht hij of zij de achtergronden van het leerproces.
  • In een 15-minutengesprek bespreekt de leerkracht de ontwikkeling van het kind en eventuele extra aandachtspunten.
  • De leerkracht beschrijft aan het einde van het jaar de ontwikkeling en de vorderingen van het kind in een getuigschrift. Er worden dus geen cijfers voor de verschillende vakken gegeven. Het getuigschrift bestaat uit een ouderdeel en een deel voor het kind.