Vakanties en studiedagen 2019–2020

Eerste schooldag onderbouw ma 19 augustus

Eerste schooldag kleuters di 20 augustus

Schoolvakanties

Herfstvakantie 12 oktober t/m 20 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari
Carnavalsvakantie 22 februari t/m 1 maart
Pasen 13 april
Meivakantie 18 april t/m 3 mei
Bevrijdingsdag 5 mei
Hemelvaart 21 mei en 22 mei
Pinkstervakantie 1 juni (aansluitend 2 studiedagen)
Zomervakantie 11 juli t/m 23 augustus

Studiedagen hele school

Pallas studiedag vrij 20 september (100 jaar Waldorf!)
Studietweedaagse
Studiedag VSH
Getuigschriften di 2 en woe 3 juni (aansluitend op Pinksteren)

Studiedagen kleuterklassen

Conferentie Dornach ma 15 t/m vr 19 april

Studiedagen klas 1 t/m 6

Studie leerlijnen do 18 en vr 19 april
Getuigschriften ma 27 t/m woe 29 mei

Studiemiddagen (alle klassen om 13.15 uur vrij)

 

Het plannen van de studiedagen voor komend schooljaar was een hele puzzel.

In april 2019 valt de kleuterconferentie in Dornach. Deze conferentie wordt slechts 1 x per 6 jaar georganiseerd en duurt een week. Hij is zeer inspirerend omdat daar alle ‘kopstukken’ van de kleuterwereld aanwezig zijn, lezingen geven en workshops verzorgen.

De kleuterjuffen willen deze conferentie graag bijwonen. Zij willen er gezamenlijk heengaan en zijn bereid een deel van de kosten privé te dragen.

In overleg met de MR is besloten dit mogelijk te maken. De hoge inhoudelijke kwaliteit en het gegeven dat er in Nederland nauwelijks nascholingsmogelijkheden zijn hebben hierbij zwaar gewogen. Daarnaast vonden we het ook het collegiale aspect (gezamenlijk scholing volgen) belangrijk.

Dit betekent dat de studiedagen voor de kleuterafdeling en de onderbouw deels los van elkaar gepland zijn.

Conferentie Dornach

De conferentie in Dornach wordt in de week vóór Pasen gehouden. In de landen om ons heen is dat geen probleem omdat daar nog steeds een 2-weekse Paasvakantie aangehouden wordt.

  • Voor onze kleuterafdeling betekent het dat de kinderen in de week voorafgaand aan de Meivakantie vrij zijn in verband met de studiedagen van de kleuterklasleerkrachten.
  • Voor de onderbouw betekent het dat de kinderen op ma t/m woe naar school komen en do en vrij voorafgaand aan de Meivakantie vrij zijn in verband met de studiedagen van de onderbouwleerkrachten.

Studiedagen getuigschriften

Het maken van de getuigschriften betekent voor de onderbouwleerkrachten veel extra werk. Zij willen dit met aandacht doen en een goed en mooi getuigschrift aan het einde van het schooljaar aan u overhandigen. Om de werkdruk die dit met zich meebrengt te verminderen worden hiervoor studiedagen ingeroosterd.

  • Voor de onderbouw betekent dit dat de kinderen op ma t/m woe voorafgaand aan Hemelvaart vrij zijn in verband met de studiedagen Getuigschriften van de onderbouwleerkrachten
  • Voor de kleuterafdeling betekent dit dat de kinderen op ma t/m woe naar school komen (en do en vrij in verband met Hemelvaart vrij zijn).

We zijn erg blij dat we op deze manier het mogelijk konden maken dat de kleuterafdeling naar Dornach kan gaan en de onderbouw de studiedagen getuigschriften kan behouden.

Maud Nolet