Cijfers

  • 1919: eerste vrijeschool in Stuttgart, Duitsland
  • 1923: eerste Nederlandse vrijeschool in Den Haag
  • Wereldwijd 750 vrijescholen in 55 landen
  • Nederland: 80 vrijescholen basisonderwijs,
  • 13 vrijescholen voortgezet onderwijs (bovenbouw)
  • Meer dan 20.000 leerlingen en ca. 1.500 leerkrachten
  • Jaarlijks kiezen meer dan 1.600 leerlingen voor een vrijeschool
  • Jaarlijks stromen er ca. 1.000 leerlingen door van vrije basisscholen naar bovenbouw vrijescholen