Vrijeschool staat voor kwaliteit

  • Net als andere basisscholen wordt de vrijeschool door de overheid gesubsidieerd en gecontroleerd.
  • ‘Vrij’ betekent niet dat het kind wordt ‘vrijgelaten’, maar de leerkracht!
  • Belangrijkste inspiratiebron voor de leerkrachten zijn de pedagogische uitgangspunten van antroposoof Rudolf Steiner.
  • Er is een duidelijk leerplan waarin staat welke stof in welk leerjaar behandeld moet worden.
  • De leerkracht is binnen de kaders van het leerplan vrij om onderwijs vorm en inhoud te geven.
  • De kracht van de vrijescholen: aandacht voor kunstzinnige en ambachtelijke vakken als middel om te leren.