Vrijescholen voortgezet onderwijs

In Nederland zijn er 19 Vrijescholen voor voorgezet onderwijs. Deze scholen liggen verspreid door heel Nederland en zijn te vinden in:

Amsterdam, Bergen, Borne, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, HeerlenMaastricht, Nijmegen, Roermond, Rotterdam, Zeist, Zutphen (2x) en Zwolle.

Parkstad

Vrijeschool Parkstad

Op de Vrijeschool Parkstad word je uitgedaagd om hard te werken met je hoofd (kennis), je hart (sociaal) en met je handen (kunst, ambacht en cultuur). Op de Vrijeschool is er aandacht voor creativiteit, innovatief vermogen en openheid van geest. Onze leerlingen blijven nieuwsgierig en gemotiveerd om kennis te vergaren, zelfstandig en samen te werken. Het onderwijs op de Vrijeschool Parkstad geeft je de kans je te verbinden met een breed aanbod van vakken: aandacht en verdieping staan voorop. De Vrijeschool Parkstad laat je worden wie je bent.

Meer info:

Tel: 045-5713952
Email: infovsp@lvo-parkstad.nl
Website: www.vrijeschoolparkstad.nl

Maastricht

De Bernard Lievegoed School (Maastricht)

De Bernard Lievegoed school is onderdeel van het Bonnefanten College en verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo-t, havo, vwo) op basis van de uitgangspunten van de vrijeschoolpedagogie. De opleidingen worden alle afgesloten met een regulier, landelijk examen. In  het onderwijs willen wij de talenten, die ieder mens meegebracht heeft, zo compleet en zo lang mogelijk (hoofd, hart en handen) tot ontwikkeling brengen. Om die reden bieden wij een rijk geschakeerd vakkenpakket aan.

Meer info: www.bernardlievegoedcollege.nl

Roermond

Vrijeschoolafdeling op BC Broekhin (Roermond)

In het vrijeschool onderwijs gaan we uit van de centrale vraag, wat het kind nodig heeft om op te groeien en zich te ontwikkelen. Het is absoluut kindgericht onderwijs. Het vrijeschool onderwijs wil breed en vormend zijn, met aandacht voor cultuur en sociale vaardigheden en empathie, voor creativiteit en innovatief vermogen, openheid van geest en tolerantie voor afwijkende standpunten.

De vrijeschool wil een vuur ontsteken. De school wil kinderen tot nadenkende burgers opvoeden, die later in staat zijn een zinvol bestaan in een snel veranderende maatschappij te leiden.

Meer info: www.broekhin.nl