Aanmelding Vrije School Helianthus

Door het invullen van dit formulier geeft u aan graag de aannameprocedure te willen starten.
Er zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 weken contact met u opgenomen worden.


Informatiebijeenkomst bijgewoond

Ik was aanwezig bij de informatiebijeenkomst op: (datum invullen)


Motivatie vrijeschoolonderwijs

De belangrijkste reden om voor vrijeschoolonderwijs te kiezen is:


Administratieve gegevens


Bijzonderheden leerling: