Aannameprocedure kleuterklas kind jonger dan 4 jaar

  • Oudergesprek De leerkracht van de klas zal zo’n 6 weken voordat het kind 4 jaar wordt contact opnemen en een afspraak voor een oudergesprek maken. De ontwikkeling van het kind tot nu toe wordt dan besproken en er worden concrete afspraken gemaakt.
  • Proefdagen Gedurende twee dagen mag het kind op bezoek komen in zijn nieuwe klas. Zo kan het kind alvast kennismaken met de leerkracht en de toekomstige groep.
  • Besluit Mocht tijdens het oudergesprek of de proefdagen duidelijk worden dat het kind bijzondere zorg nodig heeft dan wordt onderzocht of de school deze zorg kan bieden. Kan de school dit niet dan wordt het kind niet toegelaten. Gezamenlijk zal naar een andere passende school gezocht worden. Zijn er geen bijzonderheden dan is het kind welkom op school.

Klik hier voor het aanmeldformulier.