Aannameprocedure kleuterklas/onderbouw kind ouder dan 4 jaar

  • Oudergesprek De leerkracht van de klas waar het kind voor wordt aangemeld zal contact opnemen en een afspraak voor een oudergesprek maken. De ontwikkeling van het kind tot nu toe en de motivatie voor de vrijeschool worden hierin besproken.
  • Proefdagen Gedurende twee dagen komt het kind op bezoek in zijn nieuwe klas. Het kind kan zo kennismaken met de leerkracht, de toekomstige groep en de andere manier van lesgeven. De leerkracht en intern begeleider krijgen een eerste indruk van hoe het kind op de lesstof en de groep reageert.
  • Contact oude school In deze periode wordt contact opgenomen met de oude school. Het beeld van de school over de ontwikkeling van het kind en de leerresultaten is belangrijke informatie voor ons.
  • Besluit Op basis van de informatie uit het oudergesprek, de proefdagen en van de oude school, besluit de school, na intern overleg, het kind wel/niet aan te nemen.

Klik hier voor het aanmeldformulier.